Blog Archives

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน

การจัดจ้างพนักงานราชการพิเศษ

การจัดจ้างพนักงานราชการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Posted in กลุ่มงานภายใน, หนังสือเวียน

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)

Posted in กลุ่มงานภายใน

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in กลุ่มงานภายใน

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ “สพฐ. สืบสานวัฒนธรรมไทย ” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ “สพฐ. สืบสานวัฒนธรรมไทย ” ประจำปี ๒๕๖๐

Posted in กลุ่มงานภายใน

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก

Posted in กลุ่มงานภายใน

การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

Posted in กลุ่มงานภายใน

สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สรุปการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted in กลุ่มงานภายใน

เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Posted in กลุ่มงานภายใน, หนังสือเวียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

Timeline Photos

ลงทะเบียนออนไลน์สมัครรับทุนวิจัย ที่นี่ https://goo.gl/FJCxj0 สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียน..

2 likes, 1 comments1 day ago

Thailand Microsoft in Education

0 likes, 0 comments2 days ago

การศึกษาโดยครอบครัว สพฐ.

10 likes, 0 comments5 days ago

เกรียนศึกษา

0 likes, 0 comments5 days ago

Timeline Photos

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน)..

28 likes, 4 comments6 days ago

Translate »