Blog Archives

ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

Posted in หนังสือเวียน

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม

Posted in หนังสือเวียน

ส่งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Posted in หนังสือเวียน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรกฎหมายมหาชน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรกฎหมายมหาชน

Posted in หนังสือเวียน

การเดินทางเข้ารับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

การเดินทางเข้ารับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

Posted in หนังสือเวียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

Posted in หนังสือเวียน

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน

ส่งคำสั่ง ผู้เชี่ยวชาญ (นายชวลิต โพธิ์นคร)

ส่งคำสั่ง ผู้เชี่ยวชาญ (นายชวลิต โพธิ์นคร)

Posted in หนังสือเวียน

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน

ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Literacy Thailand

สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์..

1 likes, 0 comments11 hours ago

Timeline Photos

2 likes, 0 comments2 days ago

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม

0 likes, 0 comments3 days ago

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

1 likes, 0 comments3 days ago

กระทรวงศึกษาธิการ

0 likes, 0 comments6 days ago

Translate »