Blog Archives

กำหนดการ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ
ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 ศูนย์
และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ 5 ศูนย์

ดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

กำหนดการการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษาใน ๕ ภูมิภาค รวม ๖ รุ่น , กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ, กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ รร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

ด้วยกรมอนามัย  โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในหัวข้อ “มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์”
ภายใต้โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธ์ ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://rh.anamai.moph.go.th/office/index.php
หรือ รายละเอียดโครงการที่ http://rh.anamai.moph.go.th/download/rh_innovation59.pdf

Posted in ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559

 
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์ 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่http://rrm.nrct.go.th/inventor-day/172-2559.html
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดหนังสือราชการ ขอเชิญร่วมงานวันนกประดิษฐ์ประจำปี 2559

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ข่าวประกาศสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ. มีความประสงค์เก็บข้อมูลทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้จึงขอให้ทีมโรงเรียน /ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต่อไป โดยขอให้บันทึกข้อมูลออนไลน์ ทางเว็บสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ด้านล่างนี้

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์
เรื่องการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
 _____________

ปฎิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559   >>ดาวน์โหลด<<
ใบสมัครสอบแข่งขัน >>>ดาวน์โหลด<<<
หลักสูตรการแข่งขัน >>>ดาวน์โหลด<<<
******************

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, ประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่
 
ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นั้น
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ เป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
30 ตุลาคม 2558
ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ http://younginventors.innoobec.com/

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558

 
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

THTA-OBEC ร่วมจัดงานส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558

ดูรูปทั้งหมด คลิก
                                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยความร่วมมือกับสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA) และศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กำหนดจัดงาน “ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 : THTA-OBEC Craft Fair 2015” เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านงานอาชีพของนักเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ สพฐ. ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้ประกอบการในสถานที่จริง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกครูสุจริตดีเด่น นักเรียนสุจริตดีเด่น ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “คนไทยสุจริต…เพื่อถวายพ่อหลวง ๙๐ พรรษา”

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกครูดีเด่น นักเรียนสุจริตดีเด่น ประจำจังหวัดนครนายก

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

หนังสือ เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 
เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นหนังสือเกี่ยวกับรายวิชาและกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ผ่านการวิจัยของโรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเกิดจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดทำโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้โรงเรียนเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มเติม ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสู่ความสำเร็จของการประกอบอาชีพ 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู  และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้นักเรียนปฏิบัติจริงด้วยการทำงานร่วมกัน รู้จักใช้เทคโนโลยี มีอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานแปลกใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ในสิ่งที่นักเรียนคิดค้นขึ้น และ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ครูจำนวนหนึ่งของโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำการวิจัยแนวคิดวิธีดังกล่าวโดยการจัดทำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจมาก ครูพบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเชิงประจักษ์ สามารถตอบสนองแนวคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี โรงเรียนที่ทำวิจัยสำเร็จจึงมีการปรับรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขยายผลภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ
Translate »