การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย1
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ระเบียบงบบูรณาการ 24 มีค 60

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา..

12 likes, 0 comments16 hours ago

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม PR MDES

0 likes, 0 comments2 days ago

New Thinking Project

2 likes, 0 comments1 week ago

ICU70โรงเรียน.xlsx

เมื่อวาน (12 มิ.ย. เวลา 16.00 น.) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ..

17 likes, 0 comments1 week ago

Timeline Photos

ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทุนวิจัย ICU เบื้องต้น ดูที่นี่..

7 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »