ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youtn Leader-AYL) รุ่น ๑ – ๓

อบรมครูแกนนำ AYL อุบลราชธานี รุ่นที่ ๑
อบรมครูแกนนำ AYL เพชรบุรี รุ่นที่ ๒
อบรมครูแกนนำ AYL ขอนแก่น รุ่นที่ ๓

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

Timeline Photos

ลงทะเบียนออนไลน์สมัครรับทุนวิจัย ที่นี่ https://goo.gl/FJCxj0 สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียน..

2 likes, 1 comments1 day ago

Thailand Microsoft in Education

0 likes, 0 comments2 days ago

การศึกษาโดยครอบครัว สพฐ.

10 likes, 0 comments5 days ago

เกรียนศึกษา

0 likes, 0 comments5 days ago

Timeline Photos

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน)..

28 likes, 4 comments6 days ago

Translate »