สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน ICU”

หนังสือนำส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.(สำหรับโรงเรียน ICU)
แบบฟอร์มรับรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยโค้ช
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน ICU ที่ระบุปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) https://goo.gl/AAwHwi

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

Timeline Photos

ลงทะเบียนออนไลน์สมัครรับทุนวิจัย ที่นี่ https://goo.gl/FJCxj0 สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียน..

2 likes, 1 comments1 day ago

Thailand Microsoft in Education

0 likes, 0 comments2 days ago

การศึกษาโดยครอบครัว สพฐ.

10 likes, 0 comments5 days ago

เกรียนศึกษา

0 likes, 0 comments5 days ago

Timeline Photos

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน)..

28 likes, 4 comments6 days ago

Translate »