หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ANTI-CORRUPTION EDUCATION)

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ANTI-CORRUPTION EDUCATION)

October 8, 2019 07_Anti Corruption INNO NEWS 0

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรหรือชึดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สามารถคลิกดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่