การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. VIDEO CONFERENCE

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. VIDEO CONFERENCE

October 8, 2019 04_Moral INNO NEWS 0

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ผ่าน 3 ช่องทาง

1. www.obectv.tv

2. www.youtube.com/obectvonline

3. www.facebook.com/obectvonline