การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019)

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019)

October 14, 2019 06_Student Potential INNO NEWS 0

ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอินเดีย