รวมบริการด้านการเงินที่ได้รับความนิยมในรอบปี 2567 (2024)

ต้องการเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุด แนะนำขั้นตอนการเช็คเงินเกษตรกร

ตรวจสอบแล้วหรือยังเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ได้เงินผ่าน ธ.ก.ส. อย่าเสียสิทธิ์รีบเช็คด่วน

ด้วยรัฐบาลมีความเป็นห่วงในความเป็นอยู่ของชีวิตพี่น้องชาวนามาโดยตลอด จึงได้ออกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรมาประกันรายได้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 1,747 ล้านบาทเพื่อชดเชยรายได้ของการผลิตข้าวอินทรีย์รายละ 15 ไร่ และคณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบเพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าวปี 2566-2567 โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น 33 งวด

เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ต้องตรวจสอบทางไหนบ้าง 

สำหรับการเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดว่าเป็นผู้ที่ได้รับเงินหรือไม่ให้ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดดังนี้

 • ให้เข้าไปที่เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบผลการโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 • หรือเช็คเงินเกษตรกรออนไลน์ ได้ที่ chongkho.inbaac.com
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก แล้วกดปุ่มค้นหา
 • กรณีที่ไม่พบข้อมูลประกันรายได้เกษตรกรในการขึ้นทะเบียน ให้ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการต่อไป 
 • ซึ่งเงื่อนไขในการได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากขึ้นอยู่กับผลผลิตของแต่ละบุคคลที่ได้เข้าร่วมโครงการตามอัตราที่กำหนด รายละไม่เกิน 20 ไร่
 • ส่วนช่องทางอื่นเช็คได้จากบัตร ATM ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้โดยการปรับสมุดเงินฝากจากธนาคาร
 • เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile 2022
 • กดเข้ามาเพื่อเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดผ่านไลน์ที่ ธ.ก.ส ได้ฟรีโดยเพิ่มเพื่อนที่ ID @baccfamily

 

สำหรับเงินรายละเอียดชดเชยการเยียวยา

เกณฑ์การให้เงินผู้ข้าวอินทรีย์เกษตรกรจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้

 • เกษตรกรที่ผ่านการประเมินประกันรายได้เกษตรกร (T1) จะได้ไร่ละ 2,000 บาท
 • เกษตรกรที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) จะได้รับไร่ละ 3,000 บาท
 • เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวออร์แกนิคไทยแลนด์ระดับ (T3) จะได้ไร่ละ 4,000 บาท

เช็คเงินเกษตรกร 2567 เข้าหรือยังจะได้เมื่อไหร่

สามารถรับเงินเยียวยาเกษตรกรโดยการโอนเงินเข้าธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้โดยจะแบ่งโอนตามภูมิภาค 

 • โอนเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมกันทุกภูมิภาคในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 
 • ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะโอนประกันรายได้เกษตรกรวันที่ 10-13 ธันวาคม 2567

 

สาเหตุที่ต้องจ่ายเงินชดเชยรายได้เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ล่าช้า 

เนื่องจากการผลิตข้าวส่วนใหญ่จะมีการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี ทำให้การตรวจสอบนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะทำการจ่ายอุดหนุนเงินเยียวยาเกษตรกร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณนั้น กว่าจะแล้วเสร็จก็ข้ามปีงบประมาณไปอีกเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 66 67 ล่าสุดซึ่งงบการจัดสรรประจำปี 2567 นี้ก็ยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องรอขอเสนออนุมัติงบการในการใช้จ่ายสำหรับโครงการอีกต่อไป 

รวมถึงยังมีผลกระทบกับพายุโนรูด้วยอีกที่ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ต้องมีการคำนวณเงินเยียวยาเกษตรกรช่วยเหลือมาเพิ่มเติมด้วย รัฐบาลต้องใช้งบเป็นจำนวนมาก เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ยังมีผู้ตกค้างการให้ประกันรายได้เกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่จะพยายามทยอยส่งให้หมดภายในเดือนนี้