รวมบริการด้านการเงินที่ได้รับความนิยมในรอบปี 2567 (2024)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไร มองหาแหล่งกู้เงินเรียน 2024

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2567 ทางออก ของนักศึกษาที่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ซึ่งถือเป็นระดับการศึกษาที่ไม่ใช่ภาคบังคับ รัฐบาลไม่ได้ให้เรียนฟรี ถ้าใครที่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน สามารถ กู้เงินเรียน จาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ โดยสามารถสมัครได้ที่ สถาบันหรือโรงเรียนที่น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถ ลงทะเบียน แบบออนไลน์ได้แล้ว

นักเรียน หรือ นักศึกษาที่มีความประสงค์ จะขอกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปี 2022 นี้ ทาง กยศ. (กยศ. ย่อมาจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ได้เปิดช่องทางการลงเบียนออนไลน์ ให้แล้ว สามารถเข้าไปที่ https://www.studentloan.or.th/ ซึ่งเป็นเวบไซต์ทางการของ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ ดาวน์โหลด แอพ ของ กยศ. ก็สามารถลงทะเบียน กยศ. 2567 ออนไลน์  จะมีข้อมูล ติดตามสถานะของบัญชี หรือทำธรุกรรมอื่น ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำให้นักศึกษา เรียนต่อปริญญาตรีได้

สำหรับบางคนแล้ว ฐานะทางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ การมี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับหลาย ๆ คน ที่จะสามารถเรียนต่อได้ โดยวงเงิน กยศ. จะพิจารณาจากค่าเรียนของสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด และจะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกส่วนนึงด้วย ซึ่งเป็นเงินที่เราสามารถใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้ระหว่างเรียน ส่วน การอนุมัตินั้น กยศ. จะใช้เวลาอนุมัติ กี่ วัน อยู่ที่การพิจารณาของกองทุน
ถือว่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็น กองทุนเพื่อการศึกษา ทำให้หลาย ๆ คนได้มีโอกาสเรียนต่อ และสร้างโอกาสทางอาชีพในอนาคตได้ต่อไป

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชำระหนี้ให้ตรงเวลา ส่งต่อการศึกษาให้รุ่นต่อรุ่น 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นเงินกู้เพื่อการศึกษา ที่ใช้ระบบเงินหมุนเวียน เพื่อผู้กู้มีการ การใช้หนี้ กยศ. ก็จะนำเงินนั้นมาหมุนเวียนให้ผู้กู้รุ่นต่อ ๆ ได้ขอกู้ต่อ ดังนั้นการชำระหนี้ของนักศึกษาที่ได้กู้เงินจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อมีการชำระเงินที่ตรงเวลา ครบถ้วน ก็จะให้โอกาสการ กู้เงินเรียน กับรุ่นน้อง ที่ไม่สามารถเรียนต่อได้ ถ้าไม่ได้ใช้เงินจาก กองทุนเพื่อการศึกษา

การเรียนต่อในระดับปริญาตรี ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกอาชีพในอนาคต การมี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำให้หลายครอบครัวที่ไม่มีกำลังพอในการส่งเงินให้ลูก ๆ เรียนต่อ ได้สามารถเรียนต่อได้ เพิ่มโอกาสในการทำงาน ทำให้มีงานที่มั่นคง พอที่จะเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว ต่อไป และที่สำคัญ การชำระหนี้ให้กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ตรงเวลา ถือว่าเป็นการส่งต่อ โอกาสทางการศึกษาให้รุ่นถัด ๆ ไป ที่ต้องการเรียนต่อได้