รวบรวม ประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรม /ทดลอง นำร่อง

ต่อยอด ขยายผลการนำร่อง/วิจัยเชิงนโยบาย

แผยแพร่การใช้นวัตกรรม ส่งมอบในระดับนโยบาย และระดับการนำไปใช้

E – Service

ตอบแบบสำรวจออนไลน์ / ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ / ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

INNOVATION CREATOR FOR BETTER EDUCATION

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) ********************** ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) – วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย[…]

Read more
March 31, 2020 0