Blog Archives

ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษ…ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดู ฟัง การสอนงานอาชีพแนวใหม่ฟรี

*** (กรณีโรงเรียนที่ส่งผลงานมาแล้ว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทุกโรงเรียน ไม่ต้องสมัครค่ะ) ***
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น (นวนคร) ถนนพหลโยธินขาออก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสอนงานอาชีพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ รอบตัดสินชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 
ในการนี้ สนก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโควตาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด ณ จุดประชุม และสนก.จัดที่พักและอาหารให้) จำนวนไม่เกิน 100 คน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี”

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

เชิญชวนร่วมค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco – Product International Fair ๒๐๑๖

ดาวน์โหลดหนังสือนำและรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

หนังสือนำ ว.305 กำหนดการ แบบตอบรับ
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 1-15
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 16-30
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 31-45
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 46-60
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 61-75
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 76-82

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

หนังสือนำส่ง สพป. – สพม.
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 1 – 20
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 21 – 40
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 41 – 60
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 61 – 82

Posted in ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทักษะการเป็นวิทยากรโต้วาทีภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรการจัด กิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม Link : https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbZHRJeTdtN2JpZFU/view

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558

การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
หากสนใจโปรดดูรายละเอียด ที่
หนังสือแจ้ง สพป. และรายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbSDc2SmJLU290MGM/view?usp=sharing
หนังสือแจ้ง สพม. และรายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbaHdxbHpjRmkwdFk/view?usp=sharing

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

4 likes, 1 comments1 week ago

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

2 likes, 0 comments1 week ago

กระทรวงศึกษาธิการ

13 likes, 0 comments1 week ago

Obecrobot2017

3 likes, 0 comments2 weeks ago

Obecrobot2017

2 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »