Category: 04_วพร.

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

นักเรียนไทยคนเก่ง คว้าเหรียญรางวัลแข่งคณิตโอลิมปิก ITMO 2019

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง รองผู้อำนวยการ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน ที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย ทางด้าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ได้กล่าว แสดงความชื่นชม ความสำเร็จของตัวแทนประเทศไทย และเป็นปีที่พิเศษนั่นคือส่งตัวแทนไปแข่งขัน 24 คน สามารถได้เหรียญรางวัลทุกคน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจาก 1.ความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงเขตพื้นที่ทางการศึกษา โดยปีนี้มีผู้คัดเลือกเพื่อไปเป็นตัวแทนมากกว่าปีที่แล้วถึงสามหมื่นคน มีจำนวน หนึ่งแสนเก้าหมื่นคนที่คัดเลือกจากทั่วประเทศ 2.ขอขอบคุณ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสถานศึกษา ในการเตรียมตัวนั้นก่อนการแข่งขันได้มีการเข้าค่าย และผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ ทาง สพฐ.นำไปถอดประสบการณ์ ว่า มีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไร ซึ่งทาง…
Read more


November 16, 2019 0