Blog Archives

ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

Posted in หนังสือเวียน

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม

Posted in หนังสือเวียน

ส่งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Posted in หนังสือเวียน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรกฎหมายมหาชน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรกฎหมายมหาชน

Posted in หนังสือเวียน

การเดินทางเข้ารับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

การเดินทางเข้ารับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

Posted in หนังสือเวียน

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

ดาวโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

Posted in หนังสือเวียน

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน

ส่งคำสั่ง ผู้เชี่ยวชาญ (นายชวลิต โพธิ์นคร)

ส่งคำสั่ง ผู้เชี่ยวชาญ (นายชวลิต โพธิ์นคร)

Posted in หนังสือเวียน

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Literacy Thailand

สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์..

1 likes, 0 comments11 hours ago

Timeline Photos

2 likes, 0 comments2 days ago

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม

0 likes, 0 comments3 days ago

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

1 likes, 0 comments3 days ago

กระทรวงศึกษาธิการ

0 likes, 0 comments6 days ago

Translate »