Blog Archives

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

Posted in หนังสือเวียน

ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in หนังสือเวียน

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

Posted in หนังสือเวียน

สรุปรายงานการประชุมกำหนดการมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่้อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปรายงานการประชุมกำหนดการมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่้อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

Posted in หนังสือเวียน

การจัดจ้างพนักงานราชการพิเศษ

การจัดจ้างพนักงานราชการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2017

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2017

Posted in หนังสือเวียน

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

Posted in หนังสือเวียน

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน ICU”

หนังสือนำส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.(สำหรับโรงเรียน ICU)
แบบฟอร์มรับรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยโค้ช
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน ICU ที่ระบุปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) https://goo.gl/AAwHwi

Posted in หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

Timeline Photos

ลงทะเบียนออนไลน์สมัครรับทุนวิจัย ที่นี่ https://goo.gl/FJCxj0 สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียน..

2 likes, 1 comments1 day ago

Thailand Microsoft in Education

0 likes, 0 comments2 days ago

การศึกษาโดยครอบครัว สพฐ.

10 likes, 0 comments5 days ago

เกรียนศึกษา

0 likes, 0 comments5 days ago

Timeline Photos

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน)..

28 likes, 4 comments6 days ago

Translate »